Projectleider Hoogspanningsverbindingen -

Wat houdt deze functie in?

Als Projectleider Hoogspanningsverbindingen voor regio Zuidwest Oost rapporteer je aan de Projectmanager Construction, die samen met de Projectmanager Techniek en de Projectmanager Licensing de dagelijkse leiding voert over de diverse deelprojecten die binnen Zuidwest Oost in de plan- en/of realisatiefase zijn. De Projectleider Hoogspanningsverbindingen maakt onderdeel uit van het realisatie team en is in eerste instantie verantwoordelijk voor de uitvoering, coördinatie en het toepassen van de lessons learned vanuit de andere gerealiseerde projecten. Tevens is deze PL betrokken bij de aanbestedingen ten behoeve van de realisatie van de uit te voeren projecten o.a. Station Tilburg.
Na de planfase is de Projectleider Hoogspanningsverbindingen verantwoordelijk voor de realisatie van een (deel)project en de aansturing van dit realisatieteam. Het team onderhoudt de relatie met de leveranciers (inkoop / contractmanagement / oplevering aan regio) en heeft de verantwoordelijkheid voor de bouwplaatsen inclusief de SHE verantwoordelijkheid. De Projectleider Hoogspanningsverbindingen geeft in samenspraak met de leadengineer ook zijn akkoord voor het uitvoeringsontwerp en alle testactiviteiten, en is nauw betrokken bij alle processen rond omgevingsmanagement. Je hebt te maken met zowel UAV als UAV-GC contracten.

Jouw activiteiten zijn onder andere:
– Inkoop van materiaal en diensten met betrekking tot de bouwfase;
– Deelname in aanbestedingen/contractonderhandelingen;
– Operationeel aansturen van de werknemers werkzaam bij Procurement (inkopers en contractmanagers), projectcoördinatoren, bouwleiders, veiligheidsfunctionarissen, waarnemers, testers, specialisten van
het projectoffice;
– Coördineren en bewaken van de contractprocessen binnen het project inclusief de behandeling van de afwijkingen, contractwijzigingen, uitvoering toetsing en acceptatie, waarnemingen proces en alle
aspecten van Systeemgerichte Contract Beheersing;
– Aansturing van de (bouw) aannemers;
– Borging en naleving van de uitvoering van het ontwerp en overige contract-/vergunningsvoorwaarden;
– Managen van de bouwplaats en verantwoordelijk voor het naleven van de veiligheidsregels op de bouwplaats in het bijzonder (SHE);
– Borging van de kwaliteit en supervisie op de bouwplaats /bouwlocatie;
– Testen en ingebruikname;
– Kwaliteitscheck van de finale vergunningsdocumenten (in het bijzonder met betrekking tot efficiënte bouw en uitvoering);
– Bijdragen aan het risicomanagement in het project.

De volgende algemene aspecten zijn taken en verantwoordelijkheden van alle Projectleiders functies:
– Adviseur en sparring partner voor de andere projectleden;
– Beoordelaar / waarnemer (primair voor de kwaliteitsprocessen van de leveranciers/ opdrachtnemers en verbonden producten);
– Sturing, coördinatie en motivatie van het projectteam;
– Voortgangsrapportage aan de PM Construction;
– Afwijkingenrapportage aan de PM Construction en het nemen van actie op de afwijkingen;
– Voorbereiden van de besluitvoorstellen voor het MT ZWO 380KV;
– Opstellen en geaccordeerd krijgen van projectplannen met daarin verwerkt de beheeraspecten Kwaliteit (scope), Tijd, Geld, Organisatie, Informatie, Veiligheid, Risicomanagement en Aanbestedingsstrategie;
– Bewaakt de integrale voortgang op deze beheeraspecten, signaleert eventuele afwijkingen hierop en neemt maatregelen om het beoogde projectresultaat te halen;
– Uitvoeren van integraal projectmanagement en het bespreken, beoordelen en accepteren van opleveringen van leveranciers en adviseurs;
– Opstellen en aanbesteden van uiteenlopende contracttypes als bestek, UAV en UAV-gc;
– Aansturen en begeleiden van projectteamleden en het oplossen van organisatorische en technische vraagstukken;
– Het afstemmen en de uitvoering van projectaangelegenheden met diverse interne en externe stakeholders, te denken aan de overige businessunits, de Regionale Netbeheerders, het bevoegde
gezag, vergunningverleners, ontheffing verleners, bedrijven en particulieren maar ook de aannemers c.q. de opdrachtnemers.

Wie zoeken we?

– Je beschikt minimaal over een afgeronde relevante HBO opleiding.
– Je hebt ervaring met het werken in grote/ complexe hoogspanningsprojecten of deelprojecten. Dit op de disciplines verbindingen ( kabel & lijn ) en stations.
– Je hebt ervaring met projecten met verschillende (organisatorische) belangen en tegengestelde doelen. Ervaring met projecten met een Rijkscoördinatieregeling is een pré.
– Je hebt ervaring met (het managen van) aanbestedingstrajecten.
– Je hebt ervaring met het opstellen van projectrapportages en met projectmatig werken volgens de richtlijnen van de Prince 2 systematiek. IPMA-C certificatie of gelijkwaardig is een pré.
– Je hebt ervaring met verschillende contractvormen, het werken met de UAV-GC contractvorm is een pré.
– Relevante kennis van en ervaring met Systeemgerichte Contract Beheersing en Systems Engineering (SE) is een pré evenals ervaring met het IPM model van RWS.
– Je hebt je VOL-VCA certificaat of bent bereid om dit te halen.
– Je hebt de ambitie en de potentie om verder te groeien in het vak projectmanagement en bent bereid naast je rol verbredende activiteiten op te pakken en zo bij te dragen aan het vakgebied
projectmanagement.
– Je beheerst het Nederlands uitstekend en Engels goed in woord en geschrift.
– Je beschikt over uitstekende communicatieve en onderhandelingsvaardigheden en bent in staat om de activiteiten goed te organiseren en te (laten) plannen.
– Je hebt een helikopterview en kunt goed onder tijdsdruk werken.
– Je wordt door je omgeving omschreven als professioneel, omgevingsbewust, daadkrachtig en onafhankelijk.
– Belangrijke competenties in een succesvol Projectleider zijn o.a.: analytisch vermogen, leiderschap, resultaatgerichtheid en samenwerken.
– Andere kernwoorden zijn: Eigenaarschap, anticiperen, prioriteren en voorspelbaarheid.

Aanbod & voordelen

We investeren in jouw toekomst via persoonlijk gerichte training, loopbaanadvies en on-the-job begeleiding. De geslaagde mix van onze rijke ervaring en riante klantenportefeuille met jouw professionele potentieel staat garant voor de geslaagde uitbouw van jouw carrière.

Wij bieden uitstekende primaire en secundaire voorwaarden. SOLID streeft steeds naar een aangename en stimulerende werksfeer bij
technologisch hoogstaande bedrijven.

Solid employer, flexible career.

SOLID beschouwt het als haar core-business om steeds in te spelen op de voortdurend wisselende behoeften op de arbeidsmarkt. Via ons uitgebreide bedrijvennetwerk geef je jouw unieke talent alle kansen om zich te ontwikkelen!

Interesse?

Ron Janssen

Ron Janssen

Mail mij: ron.janssen@solid-talent.nl
Bel mij: +31 6 82 88 64 39

Share on email
Mail een vriend

Gelijkaardige vacatures

Blijf op de hoogte

Ben je helemaal door deze blog geracet? Kijk je nu al uit naar het vervolg? Schrijf je dan zeker in voor onze nieuwsbrief voor extra blogs, informatie en behind-the-scenes te verhalen.

Contacteer ons