Opnieuw VCA* behaald!

Subtitle

Ons Safety-team heeft er drukke weken opzitten. De voorbereiding van de VCA-audit, het opstellen van de nodige procedures om ook het komende jaar veilig te werk te gaan. Alle medewerkers worden geacht de regels en afspraken actief te kennen en te implementeren. Om dit te bereiken stelt SOLID TALENT de nodige middelen ter beschikking.

Met het behalen/behouden van het VCA-certificaat tonen wij onze opdrachtgevers en medewerkers dat SOLID TALENT tijdens de uitvoering van werken de nodige preventiemaatregelen in acht neemt, zodat de risico’s voor de medewerkers ter plaatse minimaal zijn. De auditor van AIB Vinçotte kijkt tijdens de audit na of wij aan de VCA-criteria voldoen.

Het creëren en handhaven van een veilig, gezond en milieuverantwoord werkklimaat zijn voor SOLID TALENT belangrijke doelstellingen.

Vragen of opmerkingen omtrent veiligheid op de werkvloer mogen steeds gericht worden aan safety@solid-talent.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *